Bảng giá cước Onecontact, dịch vụ tổng đài di động dành cho doanh nghiệp được triển khai trên hạ tầng của Mobifone.

Hạng mục

Diễn giải

Đơn giá

Phí đăng ký

Cước khai báo Hotline Miễn phí
Cước khai báo máy lẻ Miễn phí

Cước thuê bao

Cước thuê bao Hotline 300.000đ/tháng

 

Cước thuê bao máy lẻ

Số lượng máy lẻ

Đơn giá

<99 máy lẻ 30.000đ/máy lẻ/tháng
100-399 máy lẻ 24.000đ/máy lẻ/tháng
400-699 máy lẻ 19.500đ/máy lẻ/tháng
700-999 máy lẻ 15.000đ/máy lẻ/tháng
>1000 máy lẻ 12.000đ/máy lẻ/tháng

Cước cuộc gọi

Cước gọi nội mạng

Phút gọi

Đơn giá

< 1000 phút

440đ/phút

1001-5000 phút

400đ/phút

5001-10000 phút

350đ/phút

10001- 15000 phút

300đ/phút

15001- 20000 phút

250đphút

20000 trở lên

200đ/phút

Cước gọi ngoại mạng

Phút gọi

Đơn giá

< 1000 phút

900đ/phút

1001-5000 phút

850đ/phút

5001-10000 phút

800đ/phút

10001- 15000 phút

750đ/phút

15001- 20000 phút

725đ/phút

20000 trở lên

700đ/phút

Cước tin nhắn

Tin nhắn từ Hotline đến số máy lẻ (thuê bao

ngoại mạng) hoặc ngoài

Doanh nghiệp

350đ/SMS

Ưu đãi đặc biệt

Gọi nội bộ

Doanh nghiệp

Miễn phí (Số máy lẻ là thuê bao MobiFone)

Tin nhắn nội bộ

 Doanh nghiệp

Miễn phí (Số máy lẻ là thuê bao MobiFone)

Onecontact – Dịch vụ tổng đài di động của Mobifone