Các chức năng quản trị trên MEG Plus - Tổng đài di động MEG

Các chức năng quản trị trên MEG Plus

Ngay khi đăng ký sử dụng dịch vụ MEG Plus thành công, doanh nghiệp được Vinaphone bàn giao tài khoản Admin để truy cập và hệ thống MEG Plus. Tại đây Admin có thể tùy chỉnh các tính năng dịch vụ như: Thay đổi lời chào, xem chi tiết cuộc gọi, khởi tạo thoại hội nghị và phân quyền cho các số máy lẻ.

Xem hướng dẫn Các chức năng quản trị trên MEG Plus bên dưới

Đăng nhập vào trang Admin

Bước 1: Truy cập đường dẫn (link): https://megplus.vinaphone.com.vn

Sau đó điền thông tin ID MEG và Mật khẩu:

Quy chuẩn ID của quản trị DN là: số MEG chính.

Click “Đăng nhập” để hoàn tất quá trình đăng nhập.

Bước 2:

Chọn ngôn ngữ sử dụng:

 

Thoát khỏi hệ thống: Chọn Đăng xuất trên thanh menu chính của webportal để thoát khỏi hoàn toàn.

Các tính năng cài đặt cơ bản

Đăng nhập Web

Đăng nhập web là tính năng giúp Admin của doanh nghiệp có thể thay đổi Mật khẩu/Ngôn ngữ/Mail: nhập đầy đủ các trường thông tin cần thay đổi; nếu muốn thay đổi mật khẩu thì nhập thông tin Nhập mật khẩu mới/Nhập mật khẩu cũ rồi chọn Lưu.

Danh bạ:

Tính năng Danh Bạ giúp Admin quản lý thông tin các MEG lẻ: danh sách các MEG lẻ trong doanh nghiệp. Tìm kiếm MEG lẻ theo Phòng ban/Tên/Số MEG lẻ/Số thực.

Cột Đăng ký SIP biểu hiện MEG lẻ có dùng Ứng dụng mobile hay không.

Tại mỗi MEG lẻ Admin có thể sửa đổi các thông tin MEG lẻ của mình, gán quyền, và nhiều tùy biến khác.

Gọi hội nghị:

Tính năng Gọi hội nghị giúp MEG lẻ tổ chức các cuộc gọi hội nghị hoặc xem các thông tin về cuộc họp như: số phòng, người chủ trì cuộc họp, mô tả (nhập nội dung cuộc họp), thời gian bắt đầu và thời lượng cuộc họp do MEG chính hoặc MEG lẻ khác khởi tạo để tham gia họp hoặc biết thông tin về các cuộc họp đang tồn tại.

Để tổ chức cuộc họp, chọn Thêm, chọn số phòng (từ 4-12 kí tự), thời gian bắt đầu (ghi rõ giờ, phút, ngày tháng năm), thời lượng cuộc họp, mã PIN để cung cấp quyền truy nhập vào phòng họp cho những người tham gia, chọn Lưu (có thể không cần cài mã PIN).

SMS:

Tính năng này cho phép Quản trị có thể gửi tin nhắn đến một số bất kỳ.

Để gửi SMS chọn Tin nhắn mới tại cửa sổ SMS nhập SĐT cần gửi chọn Thêm số nhập nội dung tại ô Tin nhắn sau đó chọn Gửi bây giờ

Hoặc gửi tin nhắn theo nhóm Phòng ban:

Lịch sử cuộc gọi:

Lịch sử cuộc gọi giúp Admin giám sát lưu lượng đàm thoại của các MEG lẻ đã sử dụng, thống kê chi tiết cuộc gọi theo các chu kỳ khác nhau và xuất thành file.

Cái đặt tính năng cho số MEG lẻ:

Để cài đặt tùy biến cho một MEG lẻ bất kỳ, tại Danh bạ bấm đúp vào số MEG lẻ cần cài đặt:

VD: chọn MEG lẻ 1357

Sau khi chọn sẽ mở ra thẻ Thuê bao 1357 như sau:

Tài khoản:

Tại thẻ tài khoản cho phép Quản trị Doanh nghiệp thay đổi thông tin MEG lẻ, kịch hoạt tính năng chờ cuộc gọi, kích hoạt ghi âm cuộc gọi từ MEG lẻ, cài đặt Email nhận nội dung đã ghi âm.

Đăng nhập Web:

Tính năng này cho phép Quản trị tạo ID đăng nhập Webportal cho MEG lẻ trong Doanh nghiệp. Sau khi tạo thì thông báo cho MEG lẻ đó biết ID và mật khẩu truy cập.

Đóng/Mở hướng gọi:

Quản trị có quyền đóng mở hướng gọi quốc tế, di động, liên tỉnh cho mỗi MEG lẻ.

Lịch sử cuộc gọi:

Quản trị có thể quản lý tất cả các cuộc gọi đi và đến của một MEG lẻ cụ thể trong Doanh nghiệp.


Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật: 18001261

Tư vấn và đăng ký dịch vụ: 0915 800126

Tags:, | Thư mục: MEG PLUS