Sử dụng MEG Plus trên điện thoại thông thường - Tổng đài di động MEG

Sử dụng MEG Plus trên điện thoại thông thường

Sử dụng MEG Plus trên điện thoại thông thường, không có kết nối internet wifi/3G/4G bằng cách dùng tiền tố 130 để gọi nội bộ, gọi khách hàng, tham gia thoại hội nghị.

Máy lẻ là thuê bao Vinaphone gọi qua 130:

Gọi số MEG lẻ khác:

130 666 meg plus

Cách 1: Bấm 130 + Số máy lẻ => Hiển thị số MEG lẻ (vd: [130] [666])

Cách 2: Bấm 130 + Số đích  => Hiển thị số MEG chính (vd: [130] [0911686868])

Gọi ra ngoài cho khách hàng:

goi khach hang qua 130

Bấm 130 + Số cần gọi => Hiển thị số MEG chính (vd: [130] [0901234567])

Máy lẻ là thuê bao mạng khác phải gọi thông qua số MEG chính

Gọi số MEG lẻ khác:

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Số máy lẻ  => Hiển thị số gọi đến (vd: [0940000200] [IVR] [315])

Gọi ra ngoài cho khách hàng:

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích => Hiển thị số MEG chính (vd:  [0940000200] [IVR] [9][0902295186])

Meg lẻ tham gia thoại hội nghị

Bước 1: Gọi tới số MEG chính + (Nghe IVR) hoặc gọi: 130*72 (130072)

Bước 2: Bấm phím *72 (Để vào thoại hội nghị)

Bước 3: Bấm số phòng hội nghị (room) đã được tạo kết thúc bằng phím #

Bước 4: Bấm PIN kết thúc bằng phím # (Nếu yêu cầu)

VD: [0940000200 [*72] [số hội nghị] [#] [PIN#]

Các phím tắt và chức năng khác:

Kiểm tra số MEG lẻ đang dùng: Bấm 130014 (130*14) sau đó bấm gọi.

Nghe lại lời nhắn khi sử dụng Ứng dụng: bấm phím *86, bấm phím Gọi, bấm * rồi làm theo hướng dẫn.


Đăng ký dịch vụ tại TpHCM: 0915 800126

Tags: | Thư mục: MEG PLUS