Hướng dẫn sử dụng Onecontact trên IOS - Tổng đài di động MEG

Hướng dẫn sử dụng Onecontact trên IOS

Hướng dẫn sử dụng Onecontact trên IOS

AppMobile là ứng dụng Onecontact trên di động

Ứng dụng quản lý dịch vụ One Contact dành cho cá nhân. Thực hiện được 1 số tính năng tương tự trên website từ Thiết bị Smartphone:

– Bàn phím: quay số thực hiện thiết lập cuộc gọi liên kết số máy lẻ với số muốn gọi.

– Tính năng Quản lý thoại.
– Tra cứu danh sách đồng nghiệp, khách hàng, yêu cầu thực hiện kết nối thoại.
– Thoại hội nghị: Khởi tạo, điều hành cuộc thoại hội nghị.
Hướng dẫn:

Bước 1: Từ màn hình chính chọn icon ứng dụng của One Contact

Bước 2: Tại giao diện Đăng nhập điền đầy đủ thông tin về Số tổng đài, Số Máy lẻ, Mật khẩu và chọn Đăng nhập.

Sử dụng chức năng Quản lý thoại

Đây là tính năng cơ bản trong ứng dụng One Contact trên điện thoại di động. Cho phép khách hàng quản lý Danh sách đồng nghiệp, Danh sách khách hàng, sử dụng Thoại hội nghị, Chuyển cuộc gọi và chức năng Bàn phím.

Danh sách đồng nghiệp:

Chọn trực tiếp vào biểu tượng để sử dụng tính năng.

Tại Danh sách đồng nghiệp, cho phép xem danh bạ và có thể bấm gọi số cần liên lạc.

Để xem thông tin chi tiết đồng nghiệp bạn click chọn vào tên đồng nghiệp cần xem.

Hướng dẫn sử dụng Onecontact trên IOS

Danh sách khách hàng

Chọn trực tiếp vào biểu tượng để sử dụng tính năng.

Cho phép bạn xem thông tin chi tiết của khách hàng, thực hiện cuộc gọi tới khách hàng bằng thao tác click vào số điện thoại.

Thoại hội nghị:

 • Chọn trực tiếp chức năng Thoại hội nghị từ màn hình chính. Sau khi thêm thành viên bằng cách chọn Thêm đồng nghiệp hoặc Thêm khách hàng hoặc Thêm thành viên. Đặt giờ hoặc Thiết lập mật khẩu nếu cần thiết, sau đó chọn Khởi tạo để bắt đầu Thoại hội nghị.

   

 • Thêm đồng nghiệp:

 • Thêm Khách hàng:

Hướng dẫn sử dụng Onecontact trên IOS - thêm khách hàng

 • Thêm Thành viên tạm thời:

 • Để cho phép người họp nói hoặc không, chọn hoặc . Click chọn nút để xóa thành viên sau khi đã thêm.

 • Cài đặt mật khẩu cho thoại hội nghị:

Cài đặt hẹn giờ cho thoại hội nghị: Lựa chọn các thông tin phù hợp sau đó chọn Xác nhậnđồng thời có thể lựa chọn gửi hoặc không gửi Tin nhắn thông báo.

 • Thiết lập Đặt giờ thoại hội nghị xong, chọn Khởi tạo à
  Hệ thống hiển thị để xác nhận: “Sắp bắt đàu điện đàm hội nghị, xin vui lòng xác nhận”. Để đặt giờ chọn OK. Không đặt thoại hội nghị theo giờ chọn Hủy.


 • Chọn Bắt đầu hội nghị để tiến hành thoại hội nghị.


Chức năng bàn phím

 • Chọn trực tiếp vào biểu tượng để sử dụng tính năng. Bấm số máy lẻ hoặc số máy đích cần gọi sau đó click để thực hiện.

   

Thoát khỏi ứng dụng One Contact trên di động

 • Ấn chọn nút Thoátvà chọn OK để thoát hoàn toàn khỏi ứng dụng One Contact.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Onecontact trên IOS

Onecontact – tổng đài di động của Mobifone

| Thư mục: One Contact