MEG - Hướng dẫn chức năng gọi trên điện thoại di động - Tổng đài di động MEG

MEG – Hướng dẫn chức năng gọi trên điện thoại di động

Hướng dẫn sử dụng chức năng gọi của tổng đài di động MEG trên điện thoại di động (điện thoại thường)

Trường hợp 1: Chức năng gọi nếu MEG lẻ là nhân viên công ty, sử dụng mạng Vinaphone

Lưu đồ

Hướng dẫn chức năng gọi trên điện thoại di động

 

Diễn giải

 

Gọi qua 150

 

Cách 1: Gọi 150 + Số máy lẻ

Giả định: [150][315]

 

Cách 2: Gọi 150 + Số đích

Giả định: [150][0981234123]

 

Gọi qua MEG chính

 

Cách 1: Gọi MEG chính + Số máy lẻ

Giả định: [01292476868][315]

 

Cách 2: Gọi MEG chính + (Nghe IVR) + Phím 9 + Số đích

Giả định: [01292476868][9][0981234123]

 

Thoại hội nghị

 

Bước 1: Gọi MEG chính + (Nghe IVR)

 

Bước 2: Bấm phím # (Chọn dịch vụ khác)

 

Bước 3: Bấm phím 2 (Khởi tạo hội nghị)

 

Bước 4: Quay số đích của thành viên tham gia, kết thúc bằng phím #

 

Bước 5: Bấm phím # (Bắt đầu hội nghị)

Giả định: [01292476868][#][2][0981234123#][090xxxxxxx#]…[#])

 

Trường hợp 2: Chức năng gọi nếu MEG lẻ là nhân viên trong Công ty, sử dụng ngoài mạng Vinaphone

 

Lưu đồ

Hướng dẫn chức năng gọi trên điện thoại di động cho nhân viên ngoài mạng VNP

 

Diễn giải

 

Gọi qua MEG chính

 

Cách 1: Gọi MEG chính + Số máy lẻ

Giả định: [01292476868][315]

 

Cách 2: Gọi MEG chính + (Nghe IVR) + Phím 9 + Số đích

Giả định: [01292476868][9][0981234123]

 

Thoại hội nghị

 

Bước 1: Gọi MEG chính + (Nghe IVR)

 

Bước 2: Bấm phím # (Chọn dịch vụ khác)

 

Bước 3: Bấm phím 2 (Khởi tạo hội nghị)

 

Bước 4: Quay số đích của thành viên tham gia, kết thúc bằng phím #

 

Bước 5: Bấm phím # (Bắt đầu hội nghị)

Giả định: [01292476868][#][2][0981234123#][090xxxxxxx#]…[#])

 

Trường hợp 3: Chức năng gọi vào MEG chính dành cho Khách hàng Công ty

 

Lưu đồ

Hướng dẫn chức năng gọi trên điện thoại di động cho khách hàng

 

Diễn giải

 

Gọi qua MEG chính

 

Cách 1: Gọi MEG chính + Số máy lẻ

Giả định: [01292476868][315]

 

Cách 2: Gọi MEG chính + (Nghe IVR) + Phím 9 + Số đích

Giả định: [01292476868][9][0981234123]

 

Thoại hội nghị

 

Bước 1: Gọi MEG chính + (Nghe IVR)

 

Bước 2: Bấm phím # (Chọn dịch vụ khác)

 

Bước 3: Bấm phím # (Tham gia thoại hội nghị)

 

Bước 4: Nhập số máy lẻ người chủ trì, kết thúc phím #

 

Bước 5: Nhập mật khẩu của thoại hội nghị, kết thúc phím #

Giả định: [01292476868][#][#][315#][1234#]


Hướng dẫn chức năng gọi trên điện thoại di động

Meg – tổng đài di động

Tags: | Thư mục: Tài liệu