MEG - Hướng dẫn chức năng gọi trên ứng dụng di động - Tổng đài di động MEG

MEG – Hướng dẫn chức năng gọi trên ứng dụng di động

Hướng dẫn chức năng gọi trên ứng dụng MEG dành cho di động:

Tải ứng dụng tổng đài MEG trên di động: Tải ứng dụng MEG

Bước 1: Từ màn hình chính chọn icon ứng dụng của MEG
Bước 2: Tại giao diện Đăng nhập điền đầy đủ thông tin về Số MEG chính, Số MEG lẻ, Mật khẩu và chọn Đăng nhập.
đăng nhập meg
Hướng dẫn cách gọi trên di động
Sử dụng chức năng bàn phím ảo
Chọn chức năng Bàn phím, bấm số gọi MEG lẻ hoặc bấm gọi số cho khách hàng…

Gọi trong hệ thống MEG

Nhân viên gọi cho nhân viên qua số máy lẻ

Sử dụng bàn phím ảo, bấm số máy lẻ cần gọi và sau đó chờ hệ thống gọi lại và kết nối.

Giả định: Bấm 315 và ấn nút gọi đi.

Nhân viên gọi cho nhân viên thông qua số đích

Sử dụng bàn phím ảo, bấm số cần gọi và sau đó chờ hệ thống gọi lại và kết nối.

(Lưu ý: Bỏ số 0 đầu tiên của số đích)

Giả định: Bấm 981234123 và ấn nút gọi đi.

Gọi ngoài hệ thống MEG

Nhân viên gọi khách hàng sử dụng số máy di động

Sử dụng bàn phím ảo, bấm số cần gọi và sau đó chờ hệ thống gọi lại và kết nối.

(Lưu ý: Bỏ số 0 đầu tiên của số điện thoại thông thường)

Giả định: Bấm 981234123 và ấn nút gọi đi.

Nhân viên gọi khách hàng sử dụng số máy cố định

Sử dụng bàn phím ảo, bấm số máy cần gọi và sau đó chờ hệ thống gọi lại và kết nối.

(Lưu ý: Bấm đủ mã vùng số máy cố định thông thường)

Giả định: Bấm 08.37225888 và ấn nút gọi đi.

Thoát khỏi ứng dụng MEG trên di động

Ấn chọn nút Thoát để thoát hoàn toàn khỏi ứng dụng MEG.

hướng dẫn chức năng gọi trên ứng dụng MEG dành cho di động


Hướng dẫn chức năng gọi trên ứng dụng di động

Tổng đài di động MEG

Tags: | Thư mục: Tài liệu