Hướng dẫn sử dụng MEG dành cho quản trị - Tổng đài di động MEG

Hướng dẫn sử dụng MEG dành cho quản trị

Hướng dẫn sử dụng MEG dành cho quản trị

Dịch vụ MEG có 2 giao diện: giao diện cho người quản trị của doanh nghiệp và giao diện cho người sử dụng (nhân viên) trên Webportal.

 

Giao diện dành cho người quản trị

Giao diện này cho phép người quản trị cài đặt: Quyền sử dụng một số tính năng của dịch vụ cho nhân viên trong doanh nghiệp, cập nhật/sửa đổi thông tin nhân viên…

 

Đăng nhập Webportal

Bước 1: Truy cập link:

http://meg.vinaphone.com.vn/meg/index.jsp

Bước 2:

Chọn ngôn ngữ sử dụng Tiếng việt.

Chọn cấp Đăng nhập Quản trị.

Sau đó điền thông tin số MEG chính, Mật khẩu.

Trả lời câu hỏi và click “Đăng nhập”để hoàn tất quá trình đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng MEG dành cho quản trị

 

Tải tài liệu, thoát khỏi hệ thống quản trị

 

Tải tài liệu: Chọn trên thanh menu chính của Webportal, thao tác trên cửa sổ nội dung hiện ra.


 

Thoát khỏi hệ thống: Chọn trên thanh menu chính của Webportal để thoát khỏi hoàn toàn.

 

Sử dụng cài đặt cơ bản

Đây là tính năng giúp quản trị của MEG có thể cài đặt thông tin cơ bản và quyền cho từng nhân viên trong công ty.Chọn sử dụng tính năng Quản lý nhân viên từ giao diện chính của Portal


 

Điền thông tin Họ tên, Số máy lẻ, Bộ phận để Tìm kiếm. Cho phép

 

Xem thông tin nhân viên thuộc phòng ban nào, bấm chọn tên phòng ban đó trong menu.

Hướng dẫn sử dụng MEG dành cho quản trị, cài đặt cơ bản

 

Để sửa đổi thông tin cơ bản và cài đặt quyền của nhân viên nào chọn trực tiếp vào tên nhân viên, ví dụ chọn hoặc chọn


 

Cho phép sửa đổi Giới tính, Hộp thư điện tử trong phần Cài đặt thông tin cơ bản.


 

Cài đặt phân quyền cho từng nhân viên:

 

Tiến hành Cài đặt MEG chính gọi lại: khi nhân viên gọi đến số MEG chính, sẽ có IVR thông báo: “Xin vui lòng gác máy, hệ thống sẽ gọi lại cho người dùng trong giây lát” và cuộc gọi sẽ bị ngắt, MEG chính khởi tạo cuộc gọi mới tới nhân viên đó.

 

Tiến hành cài đặt quyền Xuất file danh bạ nhân viên: Chỉ những nhân viên được cài đặt quyền này mới có thể xuất toàn bộ danh bạ nhân viên trong công ty ra file excel.

 

Tiến hành cài đặt quyền Xuất file danh bạ đầu mối liên hệ: Chỉ những nhân viên được cài đặt quyền này mới có thể xuất toàn bộ danh bạ đầu mối liên hệ của công ty ra file excel.

 

Cài đặt chức năng dịch vụ

Chức năng cho phép cài đặt Quản lý nhóm và sử dụng chức năng Tin nhắn nhóm

 

Chức năng Quản lý nhóm:


+ Để sửa đổi các nhóm có sẵn chọn, để xóa nhóm chọn biểu tượng

+ Thêm mới nhóm: Chọn . Điền thông tin Mã nhóm, Tên nhóm, lựa chọn Thành viên nhóm bằng cách chọn Thêm thành viên tạm thời hoặc Thêm vào từ danh bạ, điền thông tin Ghi chú nếu cần thiết. Sau đó bấm chọn OK để hoàn tất.


 

Tin nhắn nhóm:


 

Để soạn tin nhắn mới chọn: . Nhập Nội dung tin nhắn (Lưu ý: Nội dung tin nhắn là tiếng việt không dấu và không vượt quá 200 ký tự), có thể Đặt thời gian gửi (Khoảng thời gian đặt giờ gửi tin nhắn: 9h00-18h00). Người nhận phải chọn Thêm vào từ danh bạ (Lưu ý: Chỉ gửi được tin nhắn nhóm tới các thành viên khác cùng thuộc MEG của công ty).

 

Sửa đổi thông tin

Chọn mục Sửa đổi thông tin công ty để sử dụng chức năng Sửa đổi thông tin công tyCài đặt lời chào cho doanh nghiệp

 

Sửa đổi thông tin công ty: Trong Menu chính. Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu hoặc thông tin cần sửa đổi. Sau đó chọn OK để cập nhật sửa đổi thông tin về công ty.


 

Ngôn ngữ ngoài công ty (IVR): Nếu chọn thứ tự ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh thì khi khách hàng gọi đến tổng đài doanh nghiệp sẽ nghe thấy IVR tiếng Việt trước và tiếng Anh sau và ngược lại.

 

Ngôn ngữ trong nội bộ công ty: Nếu chọn tiếng Việt thì khi nhân viên gọi vào tổng đài doanh nghiệp sẽ nghe thấy IVR là tiếng Việt, tương tự với tiếng Anh.

 

Mở chức năng gọi lại: Nếu chọn Có thì khi nhân viên được cài đặt quyền MEG chính gọi lại thì chức năng MEG chính gọi lại mới hoạt động. Nếu chọn Không thì dù nhân viên cài đặt chức năng MEG chính gọi lại thì chức năng cũng không hoạt động.

 

Cài đặt lời chào: Chọn mục Cài đặt lời chào trong Menu chính, bấm vào browse để tìm và tải file tài liệu, bấm OK để hoàn tất. Lưu ý: Chỉ được đăng tải tài liệu định dạng mp3, pcm và wav, dung lượng 4MB. Hiệu lực cài đặt 15 phút. Để xóa lời chào chọn


MEG – Tổng đài di động của Vinaphone

Tags: | Thư mục: Tài liệu