Hướng dẫn sử dụng MEG trên mobile - Tổng đài di động MEG

Hướng dẫn sử dụng MEG trên mobile

Hướng dẫn sử dụng MEG trên mobile

Hướng dẫn truy cập ứng dụng trên di động

Bước 1: Từ màn hình chính chọn icon ứng dụng của MEG

Bước 2: Tại giao diện Đăng nhập điền đầy đủ thông tin về Số MEG chính, Số MEG lẻ,

Mật khẩu và chọn Đăng nhập.


 

Sử dụng chức năng e-Communication

Đây là tính năng cơ bản trong ứng dụng MEG trên điện thoại di động. Cho phép khách hàng quản lý Danh sách đồng nghiệp, Danh sách khách hàng, sử dụng Thoại hội nghị, Chuyển cuộc gọi và chức năng Bàn phím.

Danh sách đồng nghiệp

Chọn trực tiếp vào biểu tượng để sử dụng tính năng.

Hướng dẫn sử dụng MEG trên mobile

 

Tại Danh sách đồng nghiệp, cho phép xem danh bạ và có thể bấm gọi số cần liên lạc.

Để xem thông tin chi tiết đồng nghiệp người dùng chọn vào tên đồng nghiệp cần xem.


Danh sách khách hàng

Chọn trực tiếp vào biểu tượng để sử dụng tính năng.

Hướng dẫn sử dụng MEG trên mobile, quản lý khách hàng

Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của khách hàng, thực hiện cuộc gọi tới khách hàng bằng thao tác chọn vào số điện thoại.


Thoại hội nghị: Chọn trực tiếp chức năng Thoại hội nghị từ màn hình chính. Sau khi thêm thành viên bằng cách chọn Thêm đồng nghiệp hoặc Thêm khách hàng hoặc Thêm thành viên. Đặt giờ hoặc Thiết lập mật khẩu nếu cần thiết, sau đó chọn Khởi tạo để bắt đầu Thoại hội nghị.


Thêm đồng nghiệp:


– Thêm Khách hàng:


– Thêm Thành viên:


– Để cho phép thành viên tham gia họp nói hoặc không, chọn . Click chọn nútXđể xóa thành viên sau khi đã thêm.


 

Cài đặt mật khẩu cho thoại hội nghị:


– Cài đặt hẹn giờ cho thoại hội nghị: Lựa chọn các thông tin phù hợp sau đó chọn Xong.


 

Chức năng bàn phím

Chọn trực tiếp vào biểu tượng để sử dụng tính năng. Bấm số máy lẻ hoặc số máy đích cần gọi sau đó click để thực hiện. Hệ thống MEG sẽ tự động gọi lại.


Thoát khỏi ứng dụng MEG trên di động

Ấn chọn nút Thoát để thoát hoàn toàn khỏi ứng dụng MEG.


Hướng dẫn sử dụng MEG trên mobile

Tổng đài di động MEG của Vinaphone – Hotline: 0915.800126

Tags: | Thư mục: Tài liệu