MEG - các định nghĩa và giả định trong bài viết chức năng gọi - Tổng đài di động MEG

MEG – các định nghĩa và giả định trong bài viết chức năng gọi

Hướng dẫn sử dụng tổng đài di động MEG – các định nghĩa và giả định trong bài viết chức năng gọi

Các định nghĩa dưới đây được sử dụng làm ví dụ cho serial bài viết hướng dẫn sử dụng chức năng gọi của Tổng đài di động MEG bao gồm hướng dẫn sử dụng trên điện thoại phổ thông, smartphone và trên website của dịch vụ.

MEG – các định nghĩa và giả định trong bài viết chức năng gọi

MEG: Tổng đài di động doanh nghiệp

Công ty: Công ty đăng ký sử dụng MEG

Điện thoại di động: Áp dụng cho điện thoại tính năng cơ bản (nghe, gọi, nhắn tin) & điện thoại smartphone

Website: Website MEG của Công ty http://meg.vinaphone.com.vn

Ứng dụng: Ứng dụng MEG trên di động

Số đích: Số điện thoại của nhân viên hoặc của khách hàng. Giả định số đích: 0981234123

Số MEG chính: Số Tổng đài MEG của Công ty. Giả định số MEG chính: 0915.800126

Số MEG lẻ/ số máy lẻ: Số MEG lẻ của từng nhân viên. Giả định số MEG lẻ: 315

Mật khẩu: Mật khẩu thoại hội nghị. Giả định mật khẩu: 1234


 MEG – Dịch vụ Tổng đài di động cho doanh nghiệp của Vinaphone

Tags: | Thư mục: Tài liệu